Projekt RUINY je non-profit (a non-profi) festival inej hudby na netradičných miestach.  

Občianske združenie Projekt RUINY funguje na dobrovoľníckej báze od roku 2016. Hlavnými aktivitami tvorivého kolektívu je oživenie zabudnutých budov Novohradu a Gemeru v podobe organizácie multižánrového festivalu. Širokej verejnosti sprostredkováva návštevu inak uzavretých objektov, a približuje moderné umenie kreatívnym a edukatívnym spôsobom.


Iniciatívou ku vzniku projektu bola snaha priniesť kvalitné a umelecky hodnotné podujatia do menej rozvinutých regiónov, ktoré nedisponujú stálymi nezávislými kultúrnymi centrami. Hudba, ktorá sa často nedokáže zaradiť do dramaturgie miestnych kultúrnych inštitúcií kvôli svojmu nekomerčnému charakteru, nachádza azyl v priestoroch, ktoré si vo svojom stave chátrania nedokážu nájsť plnohodnotné uplatnenie. Paralela prináša koncept, ktorý je atraktívny pre rôznorodé cieľové skupiny. Výsledkom je nielen umelecký zážitok, ale i prehliadka neprístupných objektov, spojená s edukatívnou prednáškou či diskusiou.


Príprava podujatí prebieha priebežne počas celého roka. V spolupráci s dobrovoľníkmi sa vybrané priestory čistia, upravujú a zabezpečujú aj niekoľko mesiacov. Spoločná práca pomáha udržovať komunitu aktívnych mladých ľudí, ktorí sú nespokojní so súčasným stavom pamiatok a stagnujúcej kultúry vo svojom okolí.


Dramaturgia projektu sa snaží zbaviť akýchkoľvek žánrových obmedzení, preto sa prezentuje ako Festival inej hudby a umenia na netradičných miestach. Na prvých troch cykloch festivalu mohli diváci zažiť rôzne hudobné interpretácie súčasnej vážnej hudby, jazzu a folklóru. Súčasťou podujatí boli výtvarné a multimediálne inštalácie, besedy s regionálnymi historikmi a hosťami z akademickej pôdy. Tvorba programu vychádza z výnimočnosti a možností každého objektu, inšpiráciou sú aj historické fakty. Medzi účinkujúcimi sa predstavili významní umelci zo Slovenska i zahraničia, ktorí boli ochotní znížiť svoje honoráre a podmienky v prospech nezištnosti a dôležitosti projektu.


Podujatia vznikali s podporou Mesta Lučenec, Mesta Rimavská Sobota, OZ Literarnyklub.sk a Fondu na podporu umenia.